Témák


Hálózatok és differenciálegyenletek
- Járvány- és információterjedés hálózatokon.
- Adaptív hálózati folyamatok.
- Hálózati folyamatok irányítása.

Reakció-diffúzió egyenletek
- Szemilineáris elliptikus parciális differenciálegyenletek egyenletek, a megoldások bifurkációi.
- Utazó hullám megoldások bifurkációi.
- Kémiai hullámok.

Bifurkációk
- Stacionárius és periodikus megoldások kémiai és biológiai modellekben.
- Parametrikus reprezentáció módszere.