A 2023/2024 tanévre vonatkozó szakdolgozati kiírások.


Neuronhálózatok modellezése differenciálegyenletekkel

A szakdolgozat célja neuronhálózatokon az aktivitás terjedésének modellezése differenciálegyenletekkel, valamint a kapott modellek matematikai vizsgálata. A hallgató feladata egyrészt a folyamatra felírt különböző differenciálegyenletrendszerek megértése és felírása az irodalom alapján, másrészt a modellek numerikus és elméleti vizsgálata a differenciálegyenletek vizsgálatának eszközeivel.


Ajánlott irodalom:
[1] Ermentrout, B., Terman, D.H., Foundations of Mathematical Neuroscience, Berlin: Springer, 2010.
[2] Terman, D.H., Ahn, S., Wang, X., Just, W., Reducing neuronal networks to discrete dynamics, Physica D: Nonlinear Phenomena, 237(3), 324-338 (2008).
[3] Dayan, Peter, and Laurence F. Abbott, Theoretical neuroscience, Cambridge, MA: MIT Press, 2001.
Ajánlott specializációk: alkalmazott matematikus.